‘ClickCease’/

Ekstern markedsavdeling

Outsourcing av markedsføringsavdeling for bedrifter

Det å ansette markedsføringskompetanse in-house kan være svært kostbart. Spesielt når det produserende arbeidet må kjøpes inn av forskjellige byråer. For å etablere en fullverdig markedsavdeling er det behov for flere ansatte innen ulike fagfelt. Ved å outsource jobben til oss får du produktiviteten til 4-5 ansatte til prisen av en. 

Business Marketing Team Discussion Corporate Concept

Spar kostnader, og samtidig
få tilgang til mer kompetanse

Måten vi jobber på er at vi tar ett innledende møte med deg som kunde, hvor vi kartlegger din bedrifts sitt behov. Vi setter også opp KPI som du måler oss opp mot i underveis. 

I første møte setter vi opp en markedsstrategi i samråd med deg som kunde, markedsstrategien blir ett styringsdokument som vi følger. 

Sammen avtaler vi hvor mange timer som er nødvendige til for å nå de KPI-ene som vi har satt som mål. 

Blogginnlegg